BLOG

 

Chcete se dozvědět více?
Zajímá vás jak metody Access Consciousness fungují v praxi?
A s čím konkrétně vám mohou pomoci?
Blog budu psát jak mi čas dovolí,
ale pokusím se vám zprostředkovat pestrou škálu informací.

Doba koronavirová a jak dál?

Během pandemie a přemýšlení nad tím co bude a nebude, jsem si uvědomila, nakolik je důležité vrátit sebe a své tělo do souladu se sebou samým a s přírodou. Začala jsem to aplikovat v individuálních konzultacích a při práci s lidmi. Během sezení klientům pomáhám zbavit se strachu, napětí, zvýšit jim sebevědomí, objevit jejich talenty, jsem jejich průvodcem na cestě k uzdravení, pokud si tu možnost vyberou. Našla jsem také nový projekt, který mě oslovil a zapojila se do My Trees. Čím dál tím více si uvědomuji, jak Access Consciousness a My Trees mají k sobě blízko, pro mne s určitostí spolusouvisejí.

Svět úspěchu a tvorby

Jakým způsobem se změnil můj koučink poté, co jsem začala kromě běžných koučovacích metod používat i access prostředky? Musím přiznat, že hodně. Je tam ohromná radost a lehkost, protože jsem v otázce a ti lidé jsou také v otázce a vnímají, že se dějí ohromné věci za relativně krátkou dobu.

Začátek cesty

Je tomu rok, co jsem se dostala k Access Consciousness a rozhodla se stát facilitátorkou. Ve svém životě jsem řešila rozpad manželství a chtěla jsem co nejvíce ochránit děti. To mě inspirovalo k projektu Koučink vědomí a i pro vás to může být začátek cesty k spokojenějšímu životu.

Kouzelná síla doteku…

Určitě to znáte, každý den jste v jednom kole. Ráno zazvoní budík a od tohoto okamžiku začíná běh za povinnostmi. Výprava dětí do školy, pak rychle do práce, nakoupit, kroužky, navečeřet, vykoupat a spát. Víkend pak ve znamení úklidu a vlastně toho všeho, co jste nestihli během pracovního týdne. A takhle stále dokola, čas utíká, čas...